Borgen - Havsyta i Luleå kommun

En enastående naturupplevelse för dig som bor i eller besöker kustkommunerna i Norrbotten är att vintertid åka ut på havsfjärdarna. Här bjuds du på ett landskap med flera mil fri sikt till horisontlinjen, inte helt olikt den känsla man kan få i fjällvärlden.

Det är knappt någon befolkning på öarna en bit ut, så du har goda möjligheter att få vara här en bra stund utan att bli påmind om civilisationen. Snöskotrar är dock är vanligt förekommande och tillåtna på alla vattenytor i skärgården, men förekomsten varierar beroende på var och när du väljer att ta din skidtur. Åker du ett par mil norr om Luleå är risken mindre att du blir störd av snöskotrar och flygplan, och mängden snöskotrar är också betydligt mindre på vardagarna jämfört helgerna.

Vi har valt ut ett område utanför byn Sundom som är ungefär 5 x5 kilometer som ett av de tystare i Luleå skärgård. Här finns några fina öar där du kan sätta dig ner på läsidan och njuta av vårsolen en marsdag.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Den 9 mars

Den första undersökningen gjordes en vardag och startade kl. 10.05 och pågick i 2 timmar. Här åkte vi ut en bit på havsfjärden och stannade till. Vi satt ner och lyssnade på omgivningen under en hel timme och de enda ljud som hördes då var ett väldigt svagt ljud av en snöskoter som förmodligen befann sig någonstans på fastlandet. Endast ett par snöskotrar syntes till under observationen och dessa befann sig flera kilometer bort.

Den här tiden på året bjuder naturen ute på havsisarna inte på något mer ljud än den vind som får kläderna att prassla.

Den 25 mars

Den andra observationen pågick från 10.30 – 15.00 under en lördag. Temperaturen var -8 grader och vinden ett par sekundmeter nordligt. Det var solsken. Kombinationen vackert väder och helg lockar ut många skoterförare. Under de 85 minuter som skidturen ut till ön Borgen tog syntes minst 14 snöskotrar på havsisen. Dock befann sig endast tre av dem så nära att de kunde höras.  

Det finns en markerad skoterled ungefär 2 kilometer ut från fastlandet som går igenom det markerade området, dock färdades ingen skoter på denna under observationen.

Under de fyra och en halv timme som observationen pågick hördes snöskotrar vid ungefär 7 tillfällen, varav två åkte fram till ön Borgen. Det hördes och syntes även tre mindre flygplan som flög på låg höjd.

Bakgrundsljud är i stort sett obefintligt på platsen vid de tillfällen då motorfordon inte hörs, och vi mätte upp 25 dBa på ljudmätaren som var placerad i lä.

Slutsats

Havsytan utanför Sundom är betydligt tystare än de som är utanför till exempel Lövskär eller Hindersöstallarna i Luleå skärgård. Den längsta tid utan störningar av samhällsbuller som förekom under observationen var ca 40 minuter, vilket ska jämföras med 7 minuter som är en typisk siffra på skärgårdsisarna närmare Luleå. De snöskotrar som färdas i den här delen av skärgården åker vanligtvis närmare land i nord-sydlig riktning.

Hitta hit

Vi har skapat en karta där du hittar Luleås tysta platser den finns här

 

Tillgänglighet

För att komma ut till området kan du parkera där Avabäcksvägen (enskild väg) tar slut, eller i Brändön vid småbåtshamnen. Från Brändön är 3 km till närmaste ö i området, Vattungen, och från Avabäcksvägen är det 4 km till Borgen.