Om Quiet Areas

QUIET AREAS är ett nätverk av personer som jobbar för att allmänheten ska få tillgång till naturområden utan samhällsbuller (trafik, motorfordon, industrier mm). Genom att förankra arbetet med att skapa så kallade tysta områden* hos privatpersoner, föreningar och näringsliv, tänker vi oss att resultat kan nås snabbare än den traditionella vägen genom myndighetsbeslut.

Läs mer om hur vi jobbar här

Vill du vara med och jobba med oss? Skriv till oss här

*TYSTA OMRÅDEN är ”områden där det bedöms önskvärt att bevara en ljudmiljö från störningar från bullriga mänskliga aktiviteter, så tystnad och naturens ljud kan avnjutas i oförstört skick och därmed skapa utrymme för vila och rekreation” (från den undersökning om tysta områden som Lunds universitet gjort ).