Så jobbar vi

QUIET AREAS verkar för att allmänheten ska få tillgång till naturområden utan samhällsbuller (snöskotrar helikoptrar, bilar vattenskotrar, mm). Genom att förankra arbetet med att skapa TYSTA OMRÅDEN hos privatpersoner, föreningar och näringsliv, tänker vi oss att resultat kan nås snabbare än den traditionella vägen genom myndighetsbeslut. Så här kan processen med att skapa tysta områden se ut.

TA FRAM FÖRSLAG PÅ TYSTA OMRÅDEN

I närheten av alla samhällen finns populära naturområden som sedan länge använts av lokalbefolkningen för rekreation. De lokala representanterna för Quiet areas kan definiera vilka dessa områden är. Här gäller det att välja ut områden som det finns en rimlig chans att få ner ljudnivån på, men som också har ett attraktionsvärde. En skog som ligger några hundra meter från en starkt trafikerad väg är förmodligen fel val. Men ett kalhygge som man når genom att promenera tre timmar genom skogen är heller inte ett bra alternativ, bara för att det redan är tyst där. Det gäller att hitta balansen mellan popularitet, naturvärde, tillgänglighet och möjligheten att skapa tystnad i valet av de områden man ska försöka göra fria från samhällsbuller.

Hos allmänheten finns kunskap om vilka dessa områden är, och i dialog med lokala myndigheter kan förslag på områden som skulle kunna bli tysta områden tas fram, men även att definiera hur tysta de skulle kunna bli.

INFORMERA OM VAR TYSTA OMRÅDEN FINNS

Genom att kartlägga var tysta naturområden finns och tipsa om detta kan allmänheten hitta platser man kan åka till för att slippa samhällsbuller. Här finns redan en kartläggning att utgå ifrån, och genom den kunskapsbas som finns hos lokalbefolkningen kring var det är tyst kan denna göras ännu mer detaljerad.  

Från EU:s kartläggning av tysta områden; de blå områden är de som är mest tysta.

INTERAKTIV KARTA

Information samlas in och läggs upp på en interaktiv karta, ungefär som en väderprognos, som visar t ex var och när flygvapnet kommer att ha övningar, var och när ett företag inom besöksnäringen kommer att passera med 20 snöskotrar. På så sätt kan allmänheten se inte bara var samhällsbuller kan förväntas, utan även vilka datum störningarna kan uppstå.

Då tysta områden upprättas där motorfordon som framförs av allmänheten blir förbjudet delar av tiden, blir det också möjligt att på denna karta se när det inom området kommer att vara fritt från motorljud. De som vill ha tystnad kan då planera sitt besök bättre, och de som vill framföra motorfordon i naturen kommer att kunna fortsätta göra det under de tider det är tillåtet.

PÅVERKA BESLUTSFATTARE

Då arbetet med att bestämma vilka områden som är lämpliga att försöka göra fria från samhällsbuller är färdigt är det dags att påverka beslutsfattare. Detta kan handla om att:

  • Engagera lokala politiker att jobba för förslaget.
  • Skicka in medborgarförslag till kommuner.
  • Engagera företag inom besöksnäringen som skulle tjäna på att det är tystare där de har sin verksamhet.
  • Engagera föreningar typ Naturskyddsföreningen att vara med och stödja arbetet
  • Visa folkligt stöd för förslaget genom namnunderskrifter.

Målsättningen med detta arbete är att myndigheter inrättar lokala regler som begränsar framförandet av t ex snöskotrar, och bilar inom vissa områden.

Genom att förbjuda motortrafik inom dessa områden bara en del av tiden (ojämna datum, varann vecka osv) kan önskemål tillgodoses från både de som vill ha tystnad i naturen, och de som vill kunna köra snöskoter, vattenskoter eller helikopter.

Men varför vänta med att försöka få området tyst till det blir en lag som förbjuder motorfordonstrafik där? Quiet areas kan också arbeta för att :

PÅVERKA DE SOM BULLRAR

Genom att utlysa en plats som ett planerat tyst område kan allmänheten påverkas att, redan innan motorfordonsförbud införs, respektera många människors önskan att detta bör vara en plats fri från samhällsbuller. I kampanjer på sociala medier kan man plantera en tanke hos de som använder motorfordon; måste man verkligen kunna köra överallt? En skoterförare är ju heller inte bara en skoterförare, utan även en människa som ibland vill kunna njuta av tystnad i naturen.

BESÖKSNÄRINGEN

Vi vill hjälpa besöksnäringen att höja kvaliteten på produkter där frånvaron av samhällsbuller är en viktig faktor för kvaliteten. Det kan t ex handla om fjällvandrare som skulle få en bättre vandring om inte helikoptrar och flygplan passerade över deras huvuden, om vinterturister som skulle få en ännu starkare upplevelse om inte snöskotrar hördes i bakgrunden då de får se norrsken för första gången.

Vi vill också stödja besöksnäringen i att skapa produkter som ännu tydligare är kopplade till tysta naturområden, samt att utveckla den ekonomiska potential som flera utredningar visar finns inom detta område. Besöksnäringen och dess behov är en viktig resurs för att påverka beslutsfattare att inrätta tysta områden!

Se video om hur besöksnäringen skulle kunna använda sig av tysta områden.

AKTIONER

För att sätta fokus på det viktiga i att människor har tillgång tysta områden kan  föreningen genomföra aktioner som på olika sätt synliggör verksamheten .

UTBILDNING

Vi anordnar utbildningar i hur privatpersoner kan agera för att skapa tysta områden i sin närhet. De får tips och en strategi för hur de kan skapa lokala föreningar, definiera tysta områden och hur de kan påverka beslutsfattare.

INSPIRATION OCH KUNSKAP

Vi vill sprida information om varför det är så välgörande med tystnad i naturen, och få fler människor att uppskatta detta. Detta gör vi genom att delge den forskning som finns kring vilka effekter tysta naturområden kan ha för människors hälsa, genom föreläsningar och webinarer med personer som verkar inom området. Goda exempel kring tysta områden som skapats offentliggörs med filmer och kampanjer.

NÄTVERK

Ett nätverk där de som jobbar för tysta områden delar med sig av sina erfarenheter förfinar och utvecklar de metoder som används.

Vill du vara med och jobba med oss? Mejla oss här, och anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att få fortlöpande information.